školy - onsemi

Spolupracujeme se školami

Snažíme se podporovat zájem studentů o technické vzdělávání různými aktivitami pro studenty, dále finančními i materiálními dary, které jsou využity v rámci výuky.

Nejvýznamnější spolupráce probíhá především s těmito školami:

 • Vysoké učení technické, Brno
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Univerzita Tomáše Bati, Zlín
 • Univerzita Pardubice
 • Univerzita Žilina
 • České vysoké učení technické, Praha
 • Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel, Rožnov pod Radhoštěm
 • Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí
 • Gymnázium, Rožnov pod Radhoštěm
 • Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm
 • Gymnázium Františka Palackého, Valašském Meziříčí

Školám nabízíme:

 • podporu talentovaných studentů,
 • pravidelnou účast odborníků onsemi ve výuce formou odborných přednášek (zejména v oblasti mikroelektroniky),
 • možnost jednorázové přednášky na úzce vymezená témata,
 • praktická laboratorní cvičení korespondující s osnovou výuky v našich špičkových laboratořích,
 • účast ve zkušebních komisích a na studentských vědeckých konferencích (např. EEICT na FEKT VUT v Brně),
 • exkurze a dny otevřených dveří v našich společnostech v Brně a Rožnově,
 • účast a prezentace na veletrzích pracovních příležitostí,
 • finanční podporu vybraných projektů například:
  • vybavení první laboratoře LDDA s čistými prostory v ČR při MU v Brně,
  • vybavení laboratoře ELDA při VUT v Brně,
  • realizace měřicí laboratoře na SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm atd.
 • materiální dary pro studenty, které pomáhají ke zatraktivnění výuky, např.:
  • elektronické stavebnice pro Gymnázium a Střední průmyslovou školu v Frenštátě pod Radhoštěm,
  • vývojové sady na bázi Arduino pro Střední průmyslovou školu v Krnově.
 • „Pohovory nanečisto“ – účast na akcích zaměřených na přípravu studentů pro úspěšný start na trhu práce.

Zaměřujeme se také na přímou spolupráci se studenty:

 • vysokoškolské placené stáže v Rožnově pod Radhoštěm a v Brně,
 • nově i stáže v zahraničí v rámci našeho trainee programu MOVE UP – THINK ON,
 • povinné středoškolské odborné praxe,
 • placené brigády,
 • studijní stipendia,
 • vedení bakalářských nebo diplomových prací.