Informace a dokumenty pro externí organizace

 

  • Termíny školení pro zaměstnance externích organizací: každé pondělí a čtvrtek (mimo dny státem uznané svátky) od 7:30h – 8:30h.

 

externi organizace
externi organizace
  • Provádění prací během dnů volna a ve státem uznané svátky
    Vedoucí zaměstnanci externích organizací jsou povinni nahlásit (nejpozději den předem) zadavateli práce počet zaměstnanců, kteří budou v prostorech onsemi provádět práce během dnů volna a ve státem uznané svátky. Pokud nahlášení zaměstnanců externí organizace neproběhne, nebudou v tyto dny zaměstnanci externí organizace vpuštěni do budov onsemi k provedení smluvených prací.

 

 

externi organizace