onsemi-vyroba-cipu

Nástupní bonus

Pro podporu projektu expanze zavádíme nástupní bonus, který zohledňuje délku posledního předchozího pracovního poměru uchazeče. Za každý měsíc předcházejícího pracovního poměru se tento bonus navyšuje o 1000 Kč až do maximální výše 100 000 Kč. Tento nástupní bonus platí pro pozice s 12hodinovým směnováním a je časově omezen do doby nalezení potřebného počtu zaměstnanců.

onsemi bonus

Podrobná pravidla pro nástupní bonus: 

 • nástupním dnem v ON Semiconductor Czech Republic (ONCR) je 1.5.2018 nebo později
 • výše bonusu je stanovena na 1 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání posledního pracovního poměru
 • maximální výše bonusu je 100 000 Kč
 • posledním pracovním poměrem je hlavní pracovní poměr, který skončil 30 dnů nebo dobu kratší před dnem nástupu v ONCR
 • do posledního pracovního poměru se započte také práce ve stejné funkci u stejné firmy, na kterou byl zaměstnanec přidělen agenturou práce
 • pro závazné stanovení výše bonusu je rozhodný zápočtový list z předchozího pracovního poměru
 • bonus je vyplácen teprve poté, co nový zaměstnanec zápočtovým listem řádně doloží délku posledního pracovního poměru
 • k výplatě bonusu se uzavírá samostatná dohoda, splátkový kalendář
 • celková částka bonusu je vyplácena v měsíčních splátkách
 • minimální měsíční splátka bonusu je 1 000 Kč, maximální doba vyplácení bonusu je 24 měsíců
 • podmínkou výplaty splátky bonusu za daný měsíc je trvání pracovního poměru v ONCR poslední pracovní den tohoto měsíce
 • podmínkou výplaty za daný měsíc je dále odpracování nejméně poloviny sjednané pracovní doby v tomto měsíci
 • po ukončení pracovního poměru v ONCR nárok na nevyplacenou část nástupního bonusu zaniká, nezáleží na způsobu a důvodu ukončení pracovního poměru
 • všichni noví zaměstnanci jsou standardně vybíráni ve výběrovém řízení, o přijetí zaměstnance rozhoduje výběrová komise
 • bonus mohou obdržet pouze noví zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, v pracovních funkcích ve 12hodinových směnách

Příklady výpočtu:

Příklad 1:

Předcházející pracovní poměr trval 18 měsíců a 10 dnů, započteno je 18 měsíců. Bonus 18 000 Kč, vyplácen po dobu 18 měsíců, splátka 1 000 Kč měsíčně.

Příklad 2:

Předcházející pracovní poměr trval 10 let, nárok na maximální bonus 100 000 Kč, vyplácen po dobu 24 měsíců, splátka 23 x 4 200 Kč plus 1 x 3 400 Kč.

onsemi bonus