ON Semiconductor na veletrzích pracovních příležitostí

 

Tentokrát virtuálně!


Obdobně jako již v průběhu mnoha předchozích let, také v roce 2020 jsme se zúčastnili veletrhů pracovních příležitostí na mnoha evropských univerzitách. Přestože doba není již několik měsíců nakloněna osobnímu setkávání, veletrhy pracovních příležitostí proběhly – organizátoři kompletně změnili formát tradičních akcí a připravili veletrhy virtuální. Studenti ani zaměstnavatelé tak nebyli ochuzeni o vzájemný dialog o možnostech spolupráce a budoucího pracovního uplatnění. V podzimních měsících 2020 jsme absolvovali hned několik „career fairs“ v různých zemích Evropy:

Irsko:  GradIreland (30. září – 1. října), University of Limerick (8. října), National University of Ireland, Galway (12. října)

Německo:  HOKO 2020, Technical University of Munich (12. listopadu)

Rumunsko: Top Employers (21. října – 21. listopadu), Polifest at Politechnica University, Bukurešť (25. listopadu – 26. listopadu), Electronic Students League Association, Politechnica University, Iasi (1. listopadu – 6. listopadu)

Pro všechny zúčastněné strany to byla zkušenost nová a přínosná. Virtuální platforma jistě plně nenahradí osobní kontakt, nicméně je to za daných okolností skvělý způsob seznámení studentů se zaměstnavateli v oblasti jejich oboru a zájmu.


A co nás čeká v roce 2021?

Kromě plánovaných virtuálních veletrhů na Slovensku a v Belgii se začínáme těšit i na setkání se studenty v České republice. Organizátoři námi každoročně navštěvovaných akcí (iKariéra na VUT v Brně, UTB ve Zlíně a ČVUT v Praze, Kariéra PLUS na VŠB TUO v Ostravě, perFEKT JobFair na FEKT VUT v Brně či Kontakt na Univerzitě Pardubice) zatím zvažují, jestli je vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přesunou na podzimní termíny nebo zajistí jejich virtuální formu.

Věříme, že budeme mít příležitost se s mnohými z vás setkat nebo se vidět a slyšet prostřednictvím virtuální platformy!

Váš tým náboru zaměstnanců

 


O společnosti ON Semiconductor

ON Semiconductor (Nasdaq: ON) je lídrem v oblasti energeticky úsporných inovací, které umožňují zákazníkům snižovat globální spotřebu energie. Je předním světovým dodavatelem polovodičových řešení a nabízí ucelené portfolio součástek pro řízení napájení, analogových a diskrétních součástek, senzorů, logických součástek, časovačů, součástek pro konektivitu a součástek vyráběných na míru. Společnost ON Semiconductor provozuje spolehlivý a rychlý dodavatelský řetězec se zavedeným systémem zabezpečení kvality a etickým programem, který respektuje legislativní požadavky. ON Semiconductor má síť výrobních závodů, vývojových center a obchodních zastoupení na klíčových trzích s Severní Americe, Evropě a v asijských regionech. Více informací najdete na www.onsemi.com.

volné pozice onsemi

Autor: ON Semiconductor

Lenka Stralkova