onsemi podporuje studentskou vědeckou činnost

 V roce 2021 onsemi podpořilo částkou 100 tis. Kč vědecké projekty tří talentovaných studentů oboru Fyzikálního inženýrství a nanotechnologií na Vysokém učení technickém v Brně. Studenti si výzkumná témata v oblast polovodičů volili sami na základě svých studijních preferenci. Svoji roční práci studenti shrnuli závěrečnou zprávou ve struktuře vědecké publikace – tj. představili svůj záměr, doložili dosažené výsledky a jejich shrnutí. Samozřejmou součástí zprávy psané v angličtině jsou odkazy na odbornou literaturu, poděkování onsemi za podporu a potvrzení rozpočtu projektu. Podané zprávy pak podléhali oponentnímu řízení ze strany onsemi.  

S potěšením musíme ocenit vysokou úroveň studentských prací v roce 2021 – po stránce obsahové i formální. Práce se zabývaly atraktivními tématy – růstem krystalů GaN na grafenových substrátech a studiu rozhraní grafen/GaN s možným využitím pro senzory UV záření, příprava studium grafénových senzorů na bázi tranzistorů řízených polem (FET), příprava a charakterizace nanokrystalů GaN s jádrem Ag. 


Tento formát podpory studentských projektů navazuje na úspěšnou Interní Grantovou Agenturu (IGA) projektu AMISPEC (Advanced MIcroscopy and SPECtroscopy Platform for Research and Development in Nano and Microtechnologies), v rámci které bylo podpořeno v letech 2012-19 celkem 40 studentských projektů. 

Odkazy: 

  • Marek Kostka, Detection of UV radiation at the interface graphene/GaN, závěrečná zpráva projektu LDDA 5/2021, Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojní, VUT v Brně, leden 2022, 5 str. 
  • Linda Supalová, Graphene sensors based on side-gated field-effect transistors, závěrečná zpráva projektu LDDA 5/2021, Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojní, VUT v Brně, leden 2022, 4 str. 
  • Vojtěch Čalkovský, Fabrication and characterization of GaN nanocrystals with Ag core, závěrečná zpráva projektu LDDA 5/2021, Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojní, VUT v Brně, leden 2022, 4 str. 

O společnosti onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) přináší převratné inovace, které pomáhají budovat lepší budoucnost. Společnost se zaměřuje na automobilové a průmyslové aplikace, a urychluje aktuální změny v megatrendech, jako jsou elektrifikace aut a jejich bezpečnost, sítě pro udržitelnou energii, automatizace průmyslu, 5G a cloudová infrastruktura. onsemi se svým velmi různorodým a inovativním portfoliem produktů vytváří inteligentní technologie pro napájení a snímání, které řeší nejnáročnější světové výzvy. onsemi je průkopníkem při vytváření bezpečnějšího, čistšího a chytřejšího světa.

vyvoj produktu

Autor: Lenka Střálková, onsemi

Lenka Stralkova