Potvrzuji tímto, že jsem společnostem ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., SCG Czech Design Center, s.r.o., a ON Design Czech, s.r.o., poskytl prostřednictvím životopisu a dalších dokumentů své osobní údaje v souvislosti s účastí na výběrovém řízení na jimi nabízenou pracovní pozici. Souhlasím, aby pro případ, že ve výběrovém řízení neuspěji, zpracovávaly tyto společnosti mé osobní údaje obsažené ve zmíněných dokumentech i po jeho skončení a ponechaly si tyto osobní údaje po dobu 3 let ve své interní databázi uchazečů o zaměstnání za účelem možného obsazení jiného volného pracovního místa. Prohlašuji, že svůj souhlas poskytuji svobodně a vážně a že jsem byl informován o možnosti souhlas se zpracováváním dotčených osobních údajů odvolat.