Podpůrné služby

Pro bezproblémový chod firmy je kromě technických profesí třeba řada dalších odborníků a administrativních pracovníků. Naše podpůrné týmy mají mnohdy mezinárodní přesah, práce v nich je velmi pestrá, zajímavá a vyžaduje značnou dávku flexibility.

podpurne sluzby

Aby vše běželo hladce …

Chod výroby, design center i ostatních částí firmy podporují tato oddělení:

  • Oddělení kvality
  • Finanční oddělení
  • Oddělení nákupu
  • Personální oddělení
  • Marketing
  • Oddělení správy budov a služeb
  • Oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Pracovní prostředí

Pracovní prostředí podpůrných týmů je zpravidla kancelářské a odpovídá charakteru práce. S probíhajícím rozvojem firmy investujeme také do rekonstrukcí i budování nových kancelářských prostor tak, aby odpovídaly nejnovějším standardům. Ale pracovní den se neodehrává jen v kancelářích. Pro schůzky tady jsou moderně vybavené zasedací místnosti a pro krátkou pauzu s kávou třeba relax zóny a kuchyňky.

podpurne sluzby