V Rožnově se navrhují špičkové čipy již 30 let

Rožnov pod Radhoštěm, 10. října 2023 – Letos uplynulo 30 let od vzniku polovodičového design centra v Rožnově pod Radhoštěm, které čeká další výrazný rozvoj. Centrum je stěžejním místem pro společnost ze Spojených států amerických onsemi, která v Rožnově navrhuje a vyrábí čipy a integrované obvody pro zákazníky z celého světa, stejně jako pro tuzemský aplikovaný výzkum a univerzity. Součástky z Rožnova míří převážně do automobilů a komunikačních technologií, počítačů, ale také do spotřební elektroniky, průmyslu, energetiky a celé řady dalších odvětví.


Na 150 návrhářů má za dobu existence centra na kontě přes 150 patentů a rožnovské centrum drží Českou republiku na evropské špici vývoje polovodičů. Obdobný výzkum a vývoj se již dnes provádí také v Brně, kde onsemi provozuje své další design centrum v úzké spolupráci s brněnskými univerzitami. Součástí oslav je i podpis memoranda o dalším rozšíření spolupráce právě s Vysokým učením technickým v Brně a otevření nových laboratoří, které dále posílí kompetence rožnovského závodu.

“30 let design centra v Rožnově jsou ideální příležitostí připomenout a přiblížit práci a úspěchy našich bezmála dvou tisíc zaměstnanců. Rožnov pod Radhoštěm se s nápomocí onsemi stal nejen klíčovou součástí dodavatelsko-odběratelských řetězců pro špičkové průmyslové výrobky. Stal se také centrem, které díky spolupráci se školami a univerzitami pomáhá rozvíjet tuzemské i evropské kompetence ve výzkumu a vývoji polovodičových materiálů, součástek a integrovaných obvodů. Rožnovské čipy se dnes posílají přes distribuční centrum do celého světa. Naše polovodičová řešení mají přínos pro elektrifikaci evropské ekonomiky,” říká Aleš Cáb, viceprezident pro výrobu ve společnosti onsemi.


Nové pokročilé laboratoře

Vedle vývojového centra v Rožnově onsemi posiluje i své laboratorní kapacity, které pomohou s analýzou v oblastech výzkumu, vývoje a zákaznické podpory. Laboratoř onsemi je situovaná na dvou podlažích jedné z budov rožnovského závodu. Přízemí je využíváno výhradně pro elektrická měření a elektronovou mikroskopii, v patře se nachází fyzikální laboratoř a čisté prostory. ”V současnosti pracuje v laboratoři 29 inženýrů a techniků zaměřujících se na analýzy polovodičových součástek, a to od samotného bodu počátku křemíkové/karbid křemíkové desky až po finální produkt instalovaný do elektronických zařízení. Budova prošla kompletní rekonstrukcí a zajišťuje současný vysoký standard pro laboratoře v polovodičovém průmyslu”, doplňuje David Pléha, vedoucí laboratoře ve společnosti onsemi.


Ještě bližší vztahy s Vysokým učením technickým v Brně

V podvečer konání výročí, tedy 9. října, došlo k podepsání memoranda o rozšíření spolupráce mezi společností onsemi a VUT.  Jeden z cílů rozšíření spolupráce je posilování kompetencí ve výzkumu a vývoji polovodičových technologií, návrhu součástek a v polovodičových analýzách. Společnost se bude ještě intenzivněji podílet na výuce na Vysokém učení technickém v Brně, kde s tamějšími studenty krom návrhu čipů a polovodičového inženýrství bude také provádět laboratorní výzkum. Experti z onsemi se mimo jiné ukáží na přednáškách od bakalářských až po doktorská studia. Memorandum dává možnost podílet se společně na tvorbě předmětů a témat ve výuce. V rámci dosavadní spolupráce si již dnes studenti VUT vyrábí své vlastní čipy v univerzitních laboratořích pod supervizí expertů z onsemi.


„Polovodičové technologie, vývoj a výroba čipů je pro Českou republiku jednou z významných strategických příležitostí, která má v naší zemi díky onsemi pevnou základnu. Vysoké učení technické v Brně váže k onsemi dlouhodobá tradiční spolupráce v oblastech vzdělávání i výzkumu. Podepsané memorandum vytváří podmínky pro ještě těsnější propojení jak v oblasti vzdělávací, tak výzkumné, v nové kvalitě. Potřeba absolventů v polovodičovém oboru nás vede k diskuzi o nových formách spolupráce. Kromě tradiční spolupráce na výuce předpokládáme posílení účasti na rozvoji studijních programů či postgraduálních vzdělávacích programů, rozšíření možností stáží studentů a nově třeba zavedení průmyslových doktorátů. Mnohem více než dosud nás nyní spojí společný výzkum a vývoj, který, díky špičkovému výzkumnému zázemí VUT, umožňuje nabídnout onsemi kvalitní partnerství v celé technologické šíři oboru od vývoje materiálů na bázi nanotechnologií přes vlastní navrhování, vývoj a výzkum čipů až po jejich programování.


Těšíme se na další etapu spolupráce a přejeme onsemi do dalších let úspěšné využití všech příležitostí při budování svého vedoucího postavení v segmentu polovodičových technologií v mezinárodním měřítku,“ prohlásil rektor VUT Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M. Rožnovské i brněnské onsemi tak má ambice být unikátním centrem světového významu, které může výrazně posunout úroveň know-how v oblasti tuzemské výroby polovodičů.

O společnosti onsemi
onsemi (Nasdaq: ON) přináší převratné inovace, které pomáhají budovat lepší budoucnost. Společnost se zaměřuje na automobilové a průmyslové aplikace, a urychluje aktuální změny v megatrendech, jako jsou elektrifikace aut a jejich bezpečnost, sítě pro udržitelnou energii, automatizace průmyslu, 5G a cloudová infrastruktura. onsemi se svým velmi různorodým a inovativním portfoliem produktů vytváří inteligentní technologie pro napájení a snímání, které řeší nejnáročnější světové výzvy. onsemi je průkopníkem při vytváření bezpečnějšího, čistšího a chytřejšího světa.


Autor: Lenka Střálková, onsemi


Lenka Stralkova